4.5.07

Viaton piispa

Veikkailin noin viikko sitten, kuinka Tampereen hiippakunnan piispa Juha Pihkala tullaan julkisuudessa esittämään viattomana uskon puolustajana ja Markku Koivisto vastaavasti tiensä valinneena ja omasta tahdostaan kirkosta lähteneenä pahiksena. Kauaa ei tarvinnut odotella, sillä ennustukseni sai ensimmäisen laajempilevikkisen toteutumansa tämän viikon Kotimaa-lehdessä.

Verkkolehden artikkelissa kissan hännän nostaa kissa eli piispa itse. Tämä ei toisaalta ole yllättävää, sillä muita potentiaalisia nostajia on kovin vähän. Muut julkisuudessa lausuntojaan antaneet raskaan sarjan tekivät kun ovat olleet Koiviston tulkinnan puolella.

Jutussa piispa kiertää kysymyksen siitä, onko kyseessä pääasiassa henkilökemiallinen ongelma hänen ja Koiviston välillä ja tarjoaa sen sijaan vastaukseksi oman paimenvelvollisuutensa noudattamista. Onko siis niin, että yksityishenkilönä Pihkalalla ei ole mitään Koivistoa tai Nokia Missiota vastaan, mutta virkansa puolesta hänen on kuitenkin pakko "kantaa ristinsä" - Pihkala hallitsee retoriikan siinä missä Koivistokin - ja puolustaa luterilaisen opin oikeaa tulkintaa (joka tässä tapauksessa sattuu olemaan hänen omaa käsialaansa)?

Pihkala ottaa myös kantaa Nokia Mission asemaan luterilaisena herätysliikkeenä ja toteaa, että se on pikemminkin rinnastettavissa amerikkalaiseen uuskarismaattisuuteen. Jää kuitenkin epäselväksi, miten yhtymäkohdat tällaiseen "amerikkalaiseen uuskarismaattisuuteen" tekevät Mission vähemmän luterilaiseksi. Luterilaisuushan ei ole suomalaista alkuperää, puhumattakaan monista kirkon sisällä vaikuttaneista (ja edelleen vaikuttavista) liikkeistä, joille löytyy kyllä rinnasteisia ilmiöitä muista maista.

Samassa yhteydessä Pihkala nostaa esiin sen, että osalla Nokia Mission pastoritiimistä on helluntailainen tausta. Hän kuitenkin unohtaa, että liikettä pyöritettiin aivan luterilaisin voimin kunnes se ajettiin - osittain hänen itsensä toimesta - ulos Nokian kirkosta. Ulkopuolisen silmin näyttää kyllä siltä, että Nokia Missio on nimenomaan luterilainen liike, jonka toiminnasta ja teologisista kannanotoista päättää lähinnä kaksi luterilaista pappia.

Artikkelin lopussa piispa ottaa vielä kantaa mahdollisen uuden kirkkokunnan syntyyn ja toteaa, että sitä on liikkeen sisällä selvästi valmisteltu jo neljän vuoden ajan. Näin Koivisto siis leimataan etukäteen päätöksensä tehneeksi skismaatikoksi. Samalla piispa pesee kätensä päätöksestä, jossa kirkon dynaamisin ja eniten uskosta osattomia tavoittava herätysliike ja sen johtaja ajetaan kirkosta ulos. On parempi uhrata yksi henkilö tai liike kuin "laimentaa uskon tunnustuksellinen sisältö".

Irvokasta puhetta mieheltä, jonka edustamassa kirkossa pappeina voivat vapaasti toimia sellaiset henkilöt, jotka avoimesti kieltävät ylösnousemuksen ja muita kristinuskon perusoppeja.

5 kommentti(a):

Anonyymi,  4.5.2007 18.27  

Pihkala:

Nokian missio on hankkinut huomattavan osan kannattajistaan helluntailaisista ja muiden vapaiden suuntien edustajista...

On varmaan totta, että Nokia Missio on hankkinut huomattavan osan kannattajistaan helluntailaisista ja muista vapaista suunnista. Itse kysyisin kuitenkin:
-Entä sitten?

Jos luterilaiseen kirkkoon tulee vapaiden suuntien ihmisiä Jumalanpalveluksiin, estääkö se Jumalanpalvelusten luterilaisuuden?
-Ei kaiketi.

Pihkala vaati vaatimuslistassaan Markku Koivistoa pitämään huolta paitsi liikkeen luterilaisten, myös liikkeen ei-luterilaisten kannattajien opeista mm. ehtoollisen kohdalla.

Se, mikä tässä on mielestäni erikoista on se, että kenen vastuulla ehtoollisopetus on? Jos luterilaiset ovat ottaneet osaa maallikkoehtoollisiin, eikö tällöin se, jonka vastuulla asia - ja siitä opettaminen - on, ole millään tavoin heidän hiippakuntansa virallinen paimen, eli paikalliset kirkkoherrat ja hiippakunnan piispa?

Uskallan väittää, että tällä hetkellä suurin osa luterilaisen kirkon jäsenistä ei tunne kirkkonsa opetusta ehtoollisesta, ja siitä, kuka saa ehtoolliselle mennä, ja kenen kanssa.

Piispa Pihkala vaati kuitenkin siitä, että Nokia Missiossa käyvät eivät ole saaneet luterilaista opetusta ehtoollisesta, Markku Koiviston päätä vadille...

179p 4.5.2007 19.11  
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Mimosa 4.5.2007 23.33  

Kiitos, oot kirjoittanut hyvin näistä asioista.

Hep_puli 15.5.2007 19.12  

Arvoisa vastavirtaan uiva teologi, suuntasi on mielestäni oikea, ja "kynäsi" terävä.

Jotenkin tätä kirkon nykyistä linjaa ehkä ymmärtäisi, jos kovat otteet kohdistuisivat myös liberaaliin suuntaan lipeäviin. Nyt hampaissa ovat ainoastaan naispappeuden torjujat sekä Markku Koivisto.

Tuomo 16.5.2007 0.20  

Juuri tätä minäkin ihmettelen. Kritisoitavaa löytyisi varmaan loputtomiin, mutta mihin se raja vedetään? Veteen piirretty viiva ei kauan pysy näkyvissä. Mielestäni kuitenkin tärkeämpää olisi puuttua juuri niihin, jotka eivät usko juuri mitään kristinuskon perustotuuksia ja kuitenkin ovat pahimmillaan kirkon pappeja.

Herra meitä armahtakoon!