10.2.07

Evankeliumi 2.0

Evankeliumien mukaan Jeesus tuli julistamaan "vangituille vapautta" ja tämä näkyi myös hänen palvelutyössään. Moni vuosikausia, jopa syntymästään asti tavalla tai toisella sidottuna ollut pääsi vapaaksi kohdattuaan Jeesuksen. Hyvät uutiset eli evankeliumi ei suinkaan ollut vain jonkun uskonkappaleen omaksumista, vaan se tuntui ja näkyi käytännön elämässä. Näitä hyviä uutisia Jeesuksesta ja hänen tuomastaan muutoksesta hänen seuraajiensakin tuli julistaa. Niinpä myös Apostolien teoissa näemme, kuinka monet pääsivät vapaaksi kahleistaan seurakunnan toteuttaessa saamaansa tehtävää Pyhän Hengen voimassa.

Tänä päivänä tilanne on toinen, ainakin Suomessa. Kirkko on usein voimaton tuomaan sitä todellista ilosanomaa, joka vapauttaa vangitut. Tilanne onkin kehittynyt niin, että siinä missä ennen kahleissa ollut sai vapautuksen, nyt kirkko siunaa - joskus jopa pyhittää - nuo kahleet ja julistaa niiden olevan ihan ok. Niiden, jotka tarvitsevat parantajaa, julistetaan rakkauden nimessä olevan jo terveitä. Armoa ei enää ole se, että Jumala kohtaa voimattoman ja antaa hänelle voiman, tai vapauttaa syntisen synnin orjuudesta. Armoa ja rakkautta on tänä päivänä se, että voimaton saa pysyä voimattomana ja syntinen saa jatkaa synnissä elämistä.

Ja jos jotakuta häiritsee se, että Raamattu ei näin opeta, niin aina löytyy joku professori tai dosentti - tai tarvittaessa vaikka piispa - joka tekee mustasta valkoisen ja valkoisesta mustan, tai julistaa kaiken harmaaksi. Jeesus ja Paavali eivät toki olisi tällaista evankeliumia tunnistaneet, mutta he olivatkin aikansa lapsia. Evankeliumista on nimittäin sittemmin ilmestynyt versio 2.0. Sen perusajatuksena on, että emme enää tyydy siihen, mitä meille on kauan sitten annettu, vaan jokainen meistä saa itse tuottaa siihen sisältöä sen mukaan, mikä tänään tuntuu hyvältä.

0 kommentti(a):