28.2.07

Johdon tärkeimmät tehtävät

Nyt kun vaalit ovat käsillä, on hyvä muistaa, millaisia hyvien kansan johtajien tulee olla. Raamatussa hyvä asiaan liittyvä teksti löytyy Psalmien kirjan luvusta 72. Psalmi puhuu varsinaisesti kuninkaasta, mutta koska Suomessa ei sellaista ole eikä presidentilläkään ole juuri valtaa, niin sovitettakoon kirjoittajan sanat eduskunnassa istuviin päättäjiin.

Hyvä kansanedustaja tekee perhaansa, että kansalle ja erityisesti sen köyhimmille jaetaan oikeutta vanhurskaasti (72:2). Hän puolustaa köyhimpiä, antaa avun tarpeessa ja puutteessa oleville, ja murskaa sortajat (72:4). Hän huomioi köyhimpien avunhuudot ja takaa avun turvattomille (72:12). Hän säälii heikompiosaisia ja avuttomia ja pelastaa heidän elämänsä, lunastaen heidät yhteiskunnallisesta sorrosta ja vääryydestä (71:13-14).

Kansan johtajien tulee siis varmistaa, että yhteiskunnassa vallitsee vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus ja että heikompiosaisista pidetään huolta. Jumalan näkökulmasta katsoen tämä on paljon tärkeämpää kuin esim. se, että kuningas suojelee sotilaallisesti kansaa mahdollisia vihollisia vastaan. Tämä kaikki nousee tietenkin Jahven omasta luonteesta:

Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta, joka hankkii orvolle ja leskelle oikeuden ja joka rakastaa muukalaista ja antaa hänelle ruuan ja vaatteen. (5 Moos. 10:17-18)
Ken haluaa maallemme Jumalan mielen mukaisia päättäjiä, äänestänee sellaista ehdokasta, jonka ohjelma ja tavoitteet eniten muistuttavat sitä, mitä Raamattu hyvän johtajan ominaisuuksista ja asenteista nimenomaan opettaa.

0 kommentti(a):