3.3.07

STOP-merkki ja teologia (2)

Tässä lisää oivalluksia siitä, kuinka suhtautumisemme STOP-merkkiin paljastaa kaikkein oleellisimman teologiastamme:

  • Kalvinisti, noudattaessaan STOP-merkkiä ja pysäyttäessään auton sen kohdalle, ymmärtää olleensa siihen ennaltamäärätty. Jatkaessaan matkaansa (ennaltamäärätysti) hän ymmärtää (ennaltamäärätysti), että ne, jotka eivät STOP-merkkiä noudata, eivät voi siihen kyetäkään, koska eivät ole siihen ennaltamäärättyjä. Jos hän seuraavan STOP-merkin kohdalla itse on noudattamatta sitä ja joutuu kolariin ja ulos tieltä, ei hän ollutkaan ennaltamäärätty pääsemään määränpäähänsä kuten oli luullut. Jos hän taas pysyy tiellä kolarista huolimatta, ymmärtää hän sen johtuvan yksinomaan siitä, että hänet on ennaltamäärätty pääsemään perille.

  • Jeesus-seminaariin kuuluva eksegeetti päättelee, että tekstikatkelma "STOP" ei voi olla peräisin Jeesukselta itseltään, sillä Jeesus ei tukahduttaisi ihmisten etenemistä. "STOP" on siis III:n vaiheen tekstilisäys evankeliumi-traditiossa ajalta, jolloin seurakunta joutui ensimmäistä kertaa kohtaamaan liikenteen tuoman haasteen omalla parkkipaikallaan.

  • UT:n eksegeetti tekee huomion, että Markus-kadulla ei ole STOP-merkkiä, mutta Matteus- ja Luukas-kaduilla on kummallakin yksi merkki. Tästä hän päättelee, että Matteus- ja Luukas-kaduilla olevat merkit ovat molemmat kopioitu merkistä, joka on kadulla, jota kukaan ei ole nähnyt ja jota kutsutaan Q-kaduksi. Kattava, yli 300 sivun tutkimus on tehty Matteus- ja Luukas-katujen merkkien eroavaisuuksista. Tässä tutkimuksessa on vain yksi valitettava puute: se ei kerro, mitä teksti "STOP" merkitsee.

  • VT:n eksegeetti huomauttaa, että on "STOP"-sanan alkupuolen ja loppupuolen välillä on joukko selviä tyylillisiä eroja. Esimerkiksi kirjaimet "S" ja "T" eivät sisällä suljettuja alueita, mutta sisältävät viisi viivan päätepistettä. Kirjaimet "O" ja "P" sen sijaan sisältävät kaksi suljettua aluetta ja ainoastaan yhden viivan päätepisteen. Tästä eksegeetti päättelee, että sanan alun kirjoittaja on eri kuin sanan lopun kirjoittaja, joka todennäköisesti eli satoja vuosia myöhemmin. Myöhemmät tutkijat määrittävät tarkemmin, että pelkkä loppuosa on sekin oikeastaan kahden eri henkilön kirjoittama, mikä käy hyvin ilmi samankaltaisista tyylillisistä eroista kirjainten "O" ja "P" välillä.

  • Toinen merkittävä VT:n eksegeetti huomioi, että STOP-merkki sopisi paremmin kolme kadunkulmaa aiemmin olleeseen kontekstiin. (Valitettavasti hän ei kommentaarissaan selitä, miksi näin olisi). Nykyiselle paikalleen merkin on siis siirtänyt joku myöhempi redaktori. Sentähden VT:n eksegeetti tulkitsee risteyksen aivan kuin siinä ei STOP-merkkiä olisikaan.

  • Vielä eräs VT:n eksegeetti ajattelee, että tekstiä "STOP" on vaikea tulkita sellaisenaan, joten hän korvaa tekstiä, muuttaen "T":n "H":ksi. Tästä saatu sana "SHOP" on paljon helpompi ymmärtää kontekstissa kuin "STOP", koska kyseisellä alueella on runsaasti kauppoja. Tekstin korruptoituminen on helposti ja luonnollisesti selitettävissä sillä, että joitakin kadunkulmia aikaisemmin löytyy STOP-merkki, jota tekstin kopioija on varmaankin vahingossa ajatellut kopiota tehdessään. Todellisuudessa merkki siis ilmaisee kauppakeskuksen olemassaoloa.

1 kommentti(a):

Emil Anton 21.9.2007 9.25  

LOISTAVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!