19.9.06

Tempaus Ilmestyskirjassa (2)

Jae, joka usein nostetaan esille tempauksen yhteydessä, on 1 Tess 5:9: "Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta." (Uudempi käännös sanoo jopa, että "pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa", mutta kreikaksi tuossa jakeessa ei puhuta "tulemisesta" mitään.) Eikö tämä siis tarkoita sitä, että seurakunta temmataan ennen Ilmestyskirjassa esiintyvää "vihan" aikaa?

Vastaus riippuu siitä, miten ymmärrämme jakson, jota jotkut Ilmestyskirjan tutkijat kutsuvat "vihan ajaksi". On totta, että uskovat eivät ole Jumalan vihan kohteena ja sama näkemys löytyy Paavalin lisäksi myös Johannekselta. Luvussa 16 nimittäin vuodatetaan seitsemän "Jumalan vihan maljaa" maan päälle, eikä niiden kohteena selvästikään ole Jumalan omat, vaan niiden tarkoituksena on "tuhota ne, jotka tuhoavat maata" (11:18). Luvussa ei myöskään ole mitään viitteitä siitä, että uskovat olisivat vielä maan päällä mukana kuvioissa, joten voidaan hyvällä syyllä ajatella, että tempaus on jossain muodossa tapahtunut.

Ongelma ei olekaan siinä, ovatko uskovat Jumalan vihan kohteena vai eivät, vaan siinä, että tämä "viha" yhdistetään Ilmestyskirjan tulkinnoissa 3,5 tai 7 vuoden pituiseen ajanjaksoon, jota ennen tempauksen oletetaan tapahtuvan. Luvussa 16 ei kuitenkaan ole mitään aikamääreitä, vaan ne löytyvät lähinnä luvuista 11-13, joissa taas ei varsinaisesti lainkaan käsitellä tuota Jumalan vihan vuodatusta maan päälle. Ilmestyskirjan kronologiassa ei olekaan mitään estettä sille, etteikö seurakunta olisi mukana toiminnassa aina vihan maljoihin asti. Tämä pitää sisällään myös lukujen 11-13 aikamääreet "1260 päivää", "42 kuukautta", ja "aika, kaksi aikaa, ja puoli aikaa".

Mitään seitsemän vuoden ajanjaksoa Ilmestyskirjasta ei muuten löydy, vaan se perustuu hyvin monimutkaiseen teologiseen rakennelmaan, joka pohjautuu suurimmilta osin Danielin kirjan 9:24-27 tiettyyn tulkintaan, joka puolestaan on hyvin ongelmallinen monessakin suhteeessa (ks. vaikkapa viime viikkojen keskustelu aiheesta Biblical Hebrew -postituslistan arkistoissa). Mutta se on taas aivan oma aiheensa...

0 kommentti(a):