9.10.06

Taistelu jatkuu

Kotimaa-lehdessä ilmestyi 5.10. kirjoitus, jossa kyseltiin, "Savustetaanko Markku Koivistoa ulos kirkosta?" Siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, sillä vastaavia kirjoituksia ja kommentteja on ilmestynyt mielipidepalstoilla ja verkkokirjoittelussa vaikka kuinka paljon. Huomionarvoisen tästä kirjoituksesta tekee kuitenkin se, että kirjoittajina on kaksi professoria, Sammeli Juntunen ja Antti Laato, joista edellisellä on meriittejä mm. Luther-tutkijana ja jälkimmäinen on eksegeetti. Molemmat ovat myös olleet luterilaisen kirkon edustajina oppikeskusteluissa muiden kirkkokuntien kanssa.

Merkittävää kirjoituksessa on se, että Juntunen ja Laato eivät varsinaisesti kyseenalaista tuomiokapitulin luterilaisuutta. (He tosin toteavat, että Koivistonkin luterilaisuuden arvioiminen on vaikeaa tai loppupelissä peräti mahdotonta, koska "luterilaisissa tunnustuskirjoissa ei esitetä yksityiskohtaista raamattuoppia".) Sen sijaan he käyttävät sanoja "raamatullinen" ja "luterilainen" hyvin mielenkiintoisesti:

[Kirkon käymien ekumeenisten neuvottelujen] edellytyksenä on se, että kirkkomme vaatii oikealta opetukselta pikemminkin apostolisuutta ja raamatullisuutta kuin luterilaisuutta sekä pystyy uskoontulemisen ja uskossa edistymisen kysymyksessä näkemään asioita laajemmin ja raamatullisemmin kuin mitä Tampereen tuomiokapituli[n luterilainen tulkinta] näyttää tekevän.

Nähtäväksi jää, jyrääkö tässä(kin) taistelussa luterilaisuus raamatullisuuden vai tarkoittaako uskonpuhdistajien usein siteeraama sola scriptura oikeasti jotain vielä tänäänkin.

0 kommentti(a):