23.8.06

Άποκαλυψις - ilmestys vai paljastus?

Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva, ja hän näytti sen lähettämänsä enkelin kautta palvelijalleen Johannekselle. (Ilm. 1:1)

Muinaisissa teksteissä oli usein tapana tuoda esille kirjoituksen pääasia tai sisältö tiivistetysti heti ensimmäisissä lauseissa, eivätkä UT:n kirjoitukset paljonkaan tästä poikkea. Myös Ilmestyskirjan kirjoittaja auttaa lukijaansa: kirjoituksen pääsisältö, "ilmestys" (αποκαλυψις), on jotain, jonka (a) enkeli (b) näytti (δεικνυμι) Johannekselle ja joka käsittelee jotain, (c) mitä pian on tapahtuva. Mutta mihin nuo Johanneksen tarjoamat vihjeet viittaavat?

Vastaukset tähän kysymykseen voidaan jakaa kolmeen ryhmään: "ilmestys" on koko Ilmestyskirja (näkemys, jota populaari kielenkäyttökin tukee), "ilmestys" alkaa vasta luvun 4 alusta (eli käsittää luvut 4-22), tai "ilmestys" on jokin pienempi osa Ilmestyskirjaa.

Ensimmäisen näkemyksen ongelma on se, että koko Ilmestyskirja ei Johanneksen mukaan ole enkelin näyttämä, vaan ensimmäinen ilmestys/näky -osuus alkaa vasta 1:10 ja sekin pistetään Pyhän Hengen piikkiin. Lisäksi ylivoimaisesti suurin osa luvuista 1-3 käsittelee joko jo kirjoitushetkellä menneisyydessä olevia asioita tai sitten Aasian seitsemän seurakunnan senhetkistä tilaa. Johanneksen tarjoamat askelmerkit sopivat siis kovin huonosti yhteen tämän näkemyksen kanssa.

Toinen näkemys on tässä suhteessa parempi, mutta kaatuu loppupelissä samoihin ongelmiin. Toisaalta melkein kaikki tutkijat myöntävät, että luvuissa 4-22 on materiaalia, jotka viittaavat Johanneksen näkökulmasta menneisyyteen (esim. luvut 4-5 nähdään yleisesti Karitsan kruunajaisina eli kuvaamassa hetkeä, jolloin hän on juuri kuolemansa jälkeen astunut taivaaseen; luvun 6 sinetit kuvaavat jo käyntiin lähteneitä prosesseja; luvun 12 alussa kerrotaan tiivistetystä Jeesuksen syntymä ja ylösnousemus; jne.). Toisaalta Johannes ei luvun 4 alussa edelleenkään mainitse, että enkeli olisi tullut ja näyttänyt hänelle jotain. (Tarkemmin identifioimattomat "äänet" taivaassa kuuluvat Hänelle, joka istuu valtaistuimella, mutta siitä mahdollisesti tarkemmin jossain toisessa kirjoituksessa.)

Kolmas näkemys sen sijaan sopii hyvin kirjoittajan antamiin vihjeisiin. Jos tutkii Ilmestyskirjaa tarkemmin, huomaa että
(a) enkeli kommunikoi Johanneksen kanssa vain muutaman kerran, luvussa 10 ja luvusta 17 eteenpäin (näyttäen porton tuhon ja morsiamen korotuksen);
(b) sanaa "näyttää" (δεικνυμι) käytetään Ilmestyskirjassa vain muutaman kerran (4:1 toistaa 1:1 lupauksen; 22:6, 8 viittaavat taaksepäin jo tapahtuneeseen näyttämiseen; ja 17:1, 21:9-10, ja 22:1 kertovat, kuinka enkeli näyttää Johannekselle tiettyjä asioita); ja
(c) porton tuho ja morsiamen korotus sekä niiden väliin jäävä materiaali on selvästi ja kiistattomasti tulevia tapahtumia (jotka siis enkeli näyttää Johannekselle).

Tämä ei välttämättä vielä vakuuta niitä, jotka tietävät, mitä Ilmestyskirja "oikeasti" sanoo. Mutta jos katsoo Danielin kirjan viimeistä lukua, on yllä esitetty tulkinta huomattavasti ymmärrettävämpi. Siellä enkeli nimittäin puhuu Jumalan kansan (viimeisen) ahdistuksen ja vainon ajasta (12:7), mutta Daniel ei ymmärrä: Minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanoin: "Herrani, miten tämä kaikki päättyy?" (j. 8). Tähän enkeli vastaa: "Mene, Daniel. Totisesti, nämä asiat ovat salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka" (j. 9).

Danielin kirja siis loppuu tilanteeseen, jossa Danielille ei kerrota, miten Jumalan omien maanpäällinen ahdistus päättyy, vaan tuo tieto on "salattu" tai "peitetty" (kreik. κατακαλυπτω, joka on tässä asiayhteydessä sanan αποκαλυπτω semanttinen vastakohta) ja "sinetöity" "lopun hetkeen saakka". Kuinka ollakaan, Ilmestyskirja alkaa lupauksella siitä, että kirja pitää sisällään tulevaisuutta koskevan "paljastuksen" (joka siis on parempi ilmaisu kuin "ilmestys"). Kun lisäksi Ilmestyskirjassa on tärkeä rooli kirjoituksella, joka on "sinetöity", mutta joka avataan ja on lopullisesti auki 17:1 mennessä (pisteiden yhdistäminen tältä osin jätetään lukijan tehtäväksi), osoittautuu Ilmestyskirja ikään kuin vastaukseksi siihen kysymykseen, johon Danielin kirja päättyy: Jumalan kansan viimeisen ahdistuksen ja vainon aika päättyy portto Babylonin ja muiden Jumalan kansan vihollisten tuhoon sekä seurakunnan, Karitsan morsiamen korottamiseen ja Jumalan valtakunnan lopulliseen tulemiseen.

Mutta tätä voi olla vaikea nähdä, jos tietää varmasti, että Ilmestyskirjan tarkoituksena on antaa meille salaista tietoa siitä, kuinka Apache-helikoptereita käytetään hyväksi viimeisimmässä Lähi-idän konfliktissa ja kuinka Gorbatchev (vai oliko se Ronald Wilson Reagan?) on peto, joka johtaa YK:n harhaan, ennen kuin EU hyökkää Israeliin Kiinan kautta tuhottuaan ensin Neuvostoliiton... vai miten se nyt menikään?

0 kommentti(a):