29.11.06

"... koko Israel on pelastuva"

Roomalaiskirjeen 11. luvun jae 26 on monille teologisesti hyvin tärkeä. Vuoden -92 käännöksessä jae alkaa näin: "Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva..." Asiayhteydessään tämän voidaan nähdä tukevan ajatusta, että ensin on pelastuksen aika pakanoille ja sen jälkeen koko (etnisesti juutalainen) Israel(in valtio?) pelastuu.

Kreikaksi jae kuitenkin alkaa sanoilla και ουτως. και on konjunktio, joka usein käännetään sanalla "ja", ja tällaisessa yhdistävässä roolissa se toimii myös tässä lauseessa. Sanalle ουτως esim. BDAG antaa vaihtoehtoina "näin", "siten", "tällä tavoin" (viitaten siihen, mitä on juuri edellä kerrottu tai seuraa heti välittömästi). Tämä on sanan yleisin merkitys. Huomattavasti harvinaisempi tulkinta- ja käännösvaihtoehto on vertailevissa kohdissa käytetty sana "niin" (esim. "niin suuri"). Viimeisenä vaihtoehtona BDAG tarjoaa muut vaihtoehdot poissulkevana ilmaisuna esim. sanaa "niin" tai "yksinkertaisesti".

Ensimmäistä vuottaan kreikkaa opiskeleva saattaakin ihmetellä (ja näin on minullekin ihmetelty), miksi käännöksessä lukee "sen tapahduttua", koska leksikkojen mukaan και ουτως ei sellaiseen merkitykseen taivu (paitsi väkisin vääntämällä). Monissa englanninkielisissä käännöksissä Room 11:26 onkin "And in this way..." tms. (Tosin esim. NETin alaviite väittää, että kieliopillisesti myös temporaalirakenne on mahdollinen.)

Voi olla, että käännöksen "sen tapahduttua" tueksi löytyy jostain kreikan tekstikorpuksesta joku kohta, vaikka yhtäkkiä katsottuna (ja kommentaareja lukiessa) näyttääkin siltä, että käännöksen taustalla on enemmän teologiset interessit. Toisaalta voidaan tietenkin kyynisesti todeta, että käännettäessä teologiset intressit ovat aina taustalla. Siitä huolimatta jälleen kerran olisi ollut hienoa, jos näinkin teologisesti herkässä kohdassa olisi lukijalle kerrottu edes alaviitteessä, että luontaisempi käännösvaihtoehto olisi ollut esim. "tällä tavoin".

Se, miten tuo vaikuttaa Room. 9-11 tulkintaan, onkin sitten oma asiansa...

2 kommentti(a):

Vesa 29.11.2006 15.25  

Siis oliko ongelmana tulkinta vai noiden kahden sanojen käännös? Jäi ainakin minulle vähän epäselväksi, kun kirjoitat molemmista. En nimittäin näe, miten argumentoimasi käännös - mikä epäilemättä on oikea - sulkisi pois tulkinnan koko Israelin pelastumisesta.

Nähdäkseni on kyse -92:lle tyyppilisestä "selittävästä käännöksesstä". Muut konsultoimani käännökset kääntävät ehdottamallasi tavalla (mm. -38, RSV, NRSV, Bibel 2000, Lutherbibel 1984) ja sisältävät myös ajatuksen koko Israelin pelastuksesta.

Sen verran varmaan voisi vielä todeta, että BDAG:n mukaan houtoos "viittaa" VT-sitaatin johdantoon (kathoos gegraptai).

vesa 29.11.2006 16.30  

Teologina varmasti tiedät, että kysymys ei ole siitä, pelastuuko "koko Israel", vaan siitä, mitä tuo ilmaisu tarkoittaa. Jos "Israelin" pelastus nähdään ajallisesti tapahtuvaksi pakanoiden pelastumisen jälkeen, viittaa se vahvasti tiettyyn tulkintaan "Israelista".

Jos taas ajatellaan, että και ουτως ei ole temporaalinen ilmaisu, voimme ajatella, että Paavali selittää (tai on juuri selittänyt), miten "koko Israel" tulee pelastumaan.

Itse ajattelen, että "koko Israel" viittaa koko Jumalan kansaan (tai öljypuuhun, kuten Paavali edellä puhuu), joka muodostuu juutalaisista ja pakanoista. Pakanat pelastuvat uskosta Jeesukseen, mutta sama pätee myös juutalaisiin, mikäli he eivät pysy epäuskossaan. Näin pakanamission aikana myös jäännös etnisistä Jaakobin jälkeläisistä pelastuu (toisin kuin ehkä Rooman seurakunnassa saatettiin tuona aikana ajatella, ja siksi Paavalin pitää osoittaa, miten Jumala on uskollinen eikä ole kokonaan hyljännyt juutalaisia siitä huolimatta, että enemmistö viinitarhureista hylkäsi palvelijoiden lisäksi myös Hänen poikansa).

Mielestäni siis 11:26 liittyy oleellisesti siihen, mitä Paavali on selittänyt aikaisemmin Roomalaiskirjeessä ja eritoten 11:11-25, mutta suhde ei ole temporaalinen.